Mette Kottmann

Jeg heter Mette, er 76 år og bor på Holmlia. Nå er jeg pensjonist, men har jobbet i mange år som lærer, med bistand i Latin-Amerika og Asia og i utenrikstjenesten. I mange år var jeg aktiv i fagforeningsarbeid lokalt,på fylkesplan og internasjonalt.

Mine erfaringer fra arbeislivet gjør at jeg brenner for to saker som både er viktig på internasjonalt og nasjonalt nivå, men som også er viktig i lokalvalget. Jeg er medlem i Besteforeldrenes klimaaksjon fordi jeg mener at vi er nødt til å ta klimakampen på alvor. Vi må overlate en klode til våre barn  og barnebarn som er levelig. Og det haster! Den andre saken er at alle barn skal ha en god barndom der de får utvikle sine evner og interesser i trygge omgivelser. Ingen barn skal føle seg utenfor fellesskapet!

Mette er vara til bydelsutvalget og vara til komité for folkehelse, velferd og arbeid.