Søndre Nordstrand er en mangfoldig, inkluderende og grønn bydel – en bydel som rommer hele livet. En bydel vi er stolt av og glad i. Søndre Nordstrand SV jobber for fellesskap, for små sosiale forskjeller og for   å bevare natur og miljø. Vi jobber for en bydel der ulike mennesker får like muligheter, en politikk for de mange. Vi jobber for #helesøndre. 

Aktuelt

21 mai 2023Rik på tillit
16 mai 2023Ingen rasister i våre gater!
13 mai 2023Sammen – en strålende start på valgkampen
10 mai 2023Opptrapping av helse- og sosialfaglig kompetanse i skolen

Følg med på vår politikk og våre aktivteter

Mette Kottman
Mette Kottman

Folkene i Søndre Nordstrand SV

Les mer om oss