Søndre Nordstrand er en mangfoldig, inkluderende og grønn bydel – en bydel som rommer hele livet. En bydel vi er stolt av og glad i. Søndre Nordstrand SV jobber for fellesskap, for små sosiale forskjeller og for   å bevare natur og miljø. Vi jobber for en bydel der ulike mennesker får like muligheter, en politikk for de mange. Vi jobber for hele Søndre Nordstrand! 

Aktuelt

10 sep 2023Godt valg – for en rød og grønn by!
03 sep 2023Hvorfor skal vi bruke penger på kultur, når du ikke har penger til middag?
09 aug 2023Forhåndsstemming og dør-til-dør-aksjon
30 jul 2023Ulikhet i helse – et politisk ansvar

Følg med på vår politikk og våre aktivteter

Audun, Lucy, Cato, Judith, Joachim, Finn-Egil og Mette smiler til kamera
Valglisten 2023

Folkene i Søndre Nordstrand SV

Les mer om oss