Joachim Nybakke

Jeg heter Joachim, er 44 år og er bosatt i Prinsdal. Før familien og jeg flyttet hit bodde vi på Holmlia, så har erfaring med å bo flere steder i bydelen. Til daglig er jeg fulltids tillitsvalgt som nestleder i fylkesavdelingen FO Oslo, fagforeningen for sosialarbeidere.

Mye av mitt politiske engasjement ligger i skolen. Jeg er svært opptatt av at skolen skal være en trygg og god arena for barn og ungdom og at skolen har gode rammer for læring. Opptrappingsplan for sosialfaglig kompetanse i skolen er noe jeg følger tett og brenner for «laget rundt eleven» og styrkingen av det. Alle elever skal ha en trygg skolevei og det er derfor avgjørende at utbedringer av fortau og mer restriktiv gateparkeringspolitikk igangsettes for å sikre dette.

Siden jeg har bodd flere steder i bydelen vår har jeg også merket meg kollektivtilbudet og viktigheten av det for #helesøndre. Det er viktig at vi har et godt utbygd og tilgjengelig kollektivtilbud som er lett og rimelig å bruke. Samtidig som det satses på kollektivtransporten må en også ha mykere trafikanter i fokus og samtidig legge tilrette for gode sykkelveier/-felt som kobles på eksisterende på de andre sidene av bydelsgrensa.

Satsing på lokale fritidstilbud og -aktiviteter som er tilgjengelig for alle, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn, er viktig. Dette er et viktig både for barna og ungdommene, men også for samfunnet; Dette er inkludering og samfunnsbygging.

Jeg har også en drøm om at lokalpolitikken skal være samlende og engasjerende. At spesielt ungdom ser at dette er en måte de kan være med å påvirke sitt lokalsamfunn på og at de dermed blir med og stiller til valg.

Joachim er vararepresentant i bydelsutvalget og vara til komité for miljø, samferdsel og byutvikling