Geir Kjetil Sandve

Jeg heter Geir Kjetil Sandve, er 43 år, og bor på Asperud ved Holmlia. Her har jeg bodd i femten år og trives veldig godt i nærmiljøet. Jeg har 3 barn som for tiden går på barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Barna mine har være med i flere ulike idretter i Holmlia sportsklubb, og som familie benytter vi oss ofte av både skogen og strendene i bydelen vår. Og ikke minst de fine sykkelstiene som går på kryss og tvers i bydelen, nesten uten å krysse bilveier. Jeg jobber på Universitet i Oslo, og har derfor stor glede av det gode kollektivtilbudet i Oslo – ikke minst togtilbudet fra Holmlia inn til sentrum som for meg de aller fleste dager fungerer veldig bra.

Når jeg løfter blikket, brenner jeg for internasjonal rettferdighet. En del av dette er å begrense klimaendringer så mye som mulig, samt sørge for at mennesker over hele kloden har nødvendige ressurser til å tilpasse seg de endringene som allerede er blitt uunngåelige. Jeg er glad for at SV har tiltak for at vi i Oslo kan gjøre vår del av den globale dugnaden rundt klima, blant annet gjennom bedre sykkelveier, kollektivtrafikk og utbygging av solenergi på hustak i byen. 

I lokal politikk brenner jeg for at barn og ungdom i hele Oslo skal få en god oppvekst, at vi har et arbeidsliv som verdsetter alle yrker, og at vi har en motiverende skole som også sørger for at unge med ulik bakgrunn møtes og gjør at Norge fortsetter å være et land hvor vi har mye tillit til hverandre. Jeg er derfor veldig glad for at SV forsøker å få til en ny opptaksordning for videregående skole, slik at ikke vår ungdom blir sortert i båser ut fra sitt karaktersnitt. 

Jeg har med tre barn opplevd hvordan lekser i barneskolen kan gjøre at skolearbeid – og læring i seg selv – kan bli forbundet med mas og negativitet. Elevene gjerne ha prosjektoppgaver som hjemmearbeid en gang i blant og bli oppfordret til å lese bok om kveldene. Men faste daglige oppgaver hjemme har i alle fall fungert dårlig for min familien. Når man ser hele skolegangen og utdanningen under ett, tror jeg derfor at en leksefri barneskole faktisk vil føre til mer læring. Jeg er derfor veldig glad for at Oslo SV vil gjøre forsøk med leksefri de fire første årene av barneskolen.

Geir Kjetil er medlem av fylkesstyret i Oslo SV.