Cato Brunvand Ellingsen

Epost: cbe@online.no
Telefon: 93032297

Si ja når du kan, nei bare når du må!

Jeg er Cato og jeg bor på Bjørndal sammen med min kone og våre to ungdommer. Jeg er fra Bergen, men er blitt en skikkelig Bjørndal og Søndre Nordstrand patriot. Hel mitt voksne liv har jeg jobbet med og for personer med utviklingshemming og er utdannet vernepleier. Det har gjort at jeg er særlig opptatt av hvordan politikken kan bidra til at ulike mennesker skal ha like muligheter til å leve liv i tråd med egne ønsker og verdier. Det synes jeg passer godt for en bydelspolitiker i Søndre Nordstrand.

Fra høsten 2021 har jeg vært vararepresentant for Oslo SV på stortinget og har møtt der flere ganger. Fra stortingets talerstol har jeg betegnet sykkelturen fra Bjørndal til Stortinget som Tour de Forskjell. Få andre steder ser en de økonomiske forskjellene så godt som på denne lille sykkelturen. For at folk skal leve liv på lik linje må disse forskjellene bygges ned.

Jeg tror på en positiv bydel som møter våre innbyggere med et ja, det får vi til. Da må vi politikere lytte til det som er viktig for deg.

Cato er gruppeleder for SV i Søndre Nordstrand og medlem av komité for miljø, samferdsel og byutvikling. Han er også vararepresentant til Stortinget for Oslo SV.