Audun Westad

Mitt navn er Audun, jeg er 36 år gammel og bor på Holmlia. Her har jeg bodd siden 2009. Til daglig jobber jeg som seniorrådgiver på OsloMet – storbyuniversitetet, da også på kontorene OsloMet har på Holmlia senter.

Grunnen til at jeg har engasjert meg i SV er fordi jeg er brennende opptatt av inkludering og fellesskap, spesielt hos barn og unge. Jeg har vært politisk aktiv i mange år, men først den senere tid i et parti. Gjennom årene har jeg jobbet mye med mange ulike prosjekter i bydelen, men felles for dem er alle er at de omhandler inkludering og fellesskap.

Nærhet til fritidstilbud, da spesielt idrett og kultur, er noe som ligger mitt hjerte nært og som jeg vil jobbe for i bydelen vår. Jeg mener det er avgjørende at vi klarer å ha et godt og tilgjengelig tilbud i vår bydel, så vi slipper å sende barna og ungdommen utover bydelsgrensen for å dyrke sine fritidsinteresser.

Jeg er også opptatt av at vi skal bevare gode grøntområder i bydelen vår og tilgjengeliggjøre dem for #helesøndre. Det vil komme utbygginger i bydelen vår i årene fremover og derfor er det viktig at vi er nøye på å bevare grøntområdene slik at også våre nye naboer som kommer flyttende kan få gleden av å bo i en grønn bydel.

Audun er medlem av bydelsutvalget og medlem av komité for oppvekst, kultur og fritid.