En raus og human flyktningepolitikk når det trengs som mest

Publisert av: cato.ellingsen Publisert: 27. februar 2024
Oppdatert: 27. februar 2024
Lesetid: ca. 2 min
Meme med tekst: Alle har rett til å søke trygghet

Vi lever i en urolig tid. Reportasjene vi ser fra Ukraina og Gaza er smertefulle og utålelige. Å se Israels brutale drap på palestinske barn er kanskje det aller verste. Av og til kan et negativt nyhetsbilde gjøre at man ikke orker å ta det inn over seg, men bildene vi nå ser er så grusomme at det preger oss alle. Mange føler på avmakt mens andre føler behovet for å gjøre det lille de kan. I krig og kriser er enkeltpersoners engasjement og innsats avgjørende. Noen holder basar med inntekt til organisasjoner. Noen har konserter der inntektene går til Leger uten grenser. Idrettslag samler inn penger. Mange samles i gatene for demonstrasjoner og for å vise at vi står sammen mot urett. 

Dette engasjementet er viktig fordi summen av enkeltpersoners innsats er nettopp det som utgjør en felles reaksjon som samfunn. I et demokrati må våre politiske ledere og alle våre representanter i maktposisjoner nødt til å forholde seg til at så mange av våre innbyggere er på banen. Da er det utrolig viktig hvordan politiske partier og politikere møter dette i praktisk politikk. Hver og en har vi en liten stemme. Sammen kan Norge gjøre en livsviktig innsats for titusener av mennesker. Om verden svikter Gaza og Ukraina og lar de stå alene, har vi alle tapt. 

I Norge ser vi nå som før at noen politikere tar til orde for å begrense antall flyktninger. «Vi må være tydelige på at vi ikke skal ta imot flere enn andre land» er Erna Solbergs uttalelser om ukrainske flyktninger. Hun mener vi må gjøre det mindre attraktivt å søke seg til Norge som en trygg havn. Imens kommer daglige meldinger om bombeangrep og droner. SV skal være et parti som alltid står for en human flyktningepolitikk. Norge skal ikke lede an i et race mot bunnen med mål om en strengest mulig politikk. Vi skal lede an internasjonalt for fred, nedrusting og en raus flyktningpolitikk for mennesker som løper for livet. 

I utenrikspolitikken ser vi også at mange politiske partier vegrer seg mot å sanksjonere mot Israel. Av og til kan det smerte å stå opp mot våre allierte når vi mener det begås grove feil, men det gjør det ikke mindre viktig. Norge må innføre sanksjoner mot Israel og klart fordømme de grusomhetene de står for. SV har i alle år stått opp for palestinerne og mot Israels okkupasjon og apartheidregime. Det skal vi fortsette med. Norge må benytte alle kanaler og all mulighet for internasjonalt press mot Israel for å få slutt på nedslaktingen av sivile palestinere og å få fart på arbeidet med en palestinsk stat. 

Uttalelse fra årsmøte i Søndre Nordstrand SV 2024