Vi støtter våre innbyggere i Søndre Nordstrand

Publisert av: cato.ellingsen Publisert: 27. oktober 2023
Oppdatert: 27. oktober 2023
Lesetid: ca. 2 min
Gruppelederne for det rødgrønne flertallet i bydelsutvalget.

Situasjonen i Palestina berører mange, også i vår bydel. Derfor er vi glad for at et flertall i bydelsutvalget torsdag 26. oktober vedtok følgende uttalelse:

Vi som lokalpolitikere i Oslo ønsker å vise omtanke og solidaritet med befolkningen i Palestina. Vi ber de norske myndigheter gå sammen med det internasjonale samfunn å gripe inn slik at nødhjelp kommer inn i Palestina. Vi ber om at alle angrep som rammer sivile stanses. 

Ingenting kan forsvare angrepene på sivilbefolkningen i Palestina. Blokaden og angrepene må fordømmes, også av oss lokalpolitikere i Søndre Nordstrand.  

Vi ønsker å vise omtanke og solidaritet med vår egen befolkning, og særlig barn og unge i bydelen vår. Vi står med dere i deres frustrasjon og sinne over det som skjer i Palestina og verdenssamfunnets manglende handling for å stanse de brutale angrepene som rammer uskyldige palestinere.  

Angrepene i Palestina berører mange nordmenn og berører mange i vår bydel personlig. Blokade og konstante angrep rammer uskyldige. Mange i vår bydel opplever nå at de har familien sin på flukt og små muligheter til å holde kontakten. 

Vi må stille opp for våre innbyggere hvor mange nå er svært preget av krigen og situasjonen i Palestina. Særlig er barn og unge utsatt. En krig og konflikt som preger oss og som gjør det vanskelig å holde fokus på hverdagen i trygge Norge. 

Norge er, i kraft av sin rolle som fredsnasjon, nødt til å bruke sin rolle og innflytelse aktivt, slik at vi kan få en stopp på massedrapene palestinere utsettes for. 

Vi oppfordrer også norske myndigheter til å bidra med viktig mekling mellom parter som kommer hele regionen til gode. 

Vi i bydel Søndre Nordstrand står sammen i solidaritet og fordømmelse av krigen i Palestina og angrepene den palestinske sivilbefolkningen opplever.

På vegne av bydelspolitikere fra AP, SV, Rødt og MDG i Søndre Nordstrand

Hanan Abdelrahman, gruppeleder AP

Trude Koksvik Nilsen, gruppeleder Rødt

Maren Esmark, gruppeleder MDG

Cato Brunvand Ellingsen, gruppeleder SV