SV, Rødt og MDG: Søndre Nordstrand hadde fortjent et rødgrønt samarbeid

Publisert av: cato.ellingsen Publisert: 22. oktober 2023
Oppdatert: 22. oktober 2023
Lesetid: ca. 2 min
Hvervenbukta en sommerdag

Gjennom valgkampen har vi fått møte mange engasjerte mennesker i bydelen, fra Mangfoldshuset på Mortensrud, ungdommen på frivillighetshuset på Bjørndal og vært med på hyggelig debatt med Kulturhavna på Holmlia. 

Vi fra SV, Rødt og MDG gleder oss til fire år i Bydelsutvalget (BU), og takker for tilliten fra velgerne.

Dessverre ser det ut til å bli en annerledes ledelse i BU denne gangen enn det vi hadde håpet på. Høstens valg la et godt grunnlag for et bredt rødgrønt samarbeid i Søndre Nordstrand de neste fire årene, med 10 av 15 representanter. I ukene etter valget har partiene Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet vært i forhandlinger om en samarbeidsplattform i bydel Søndre Nordstrand. Samtalene ble initiert og ledet av Sosialistisk Venstreparti. En samarbeidsavtale fra forrige lokalvalg lå som bakgrunnsteppe. Vi startet med en enighet om å styrke det rødgrønne samarbeidet til det beste for bydelens befolkning.

Det ble fort klart at alle fire partier i stor grad kunne komme til enighet om hvordan vi ville samarbeide (prosess), hva vi ville samarbeide om (politikk) og vi diskuterte forskjellige løsninger for hvem som skulle gjøre hva (posisjoner). Vi forsøkte å ivareta et fellesskap i sammensetningen, der alle partier ville få en plass i komiteer, og der lederrollene ble ganske jevnt fordelt, med mest til de største partiene. Tre av de fire partiene innenfor den rødgrønne alliansen ønsket BU-leder fra SV, mot at Arbeiderpartiet skulle få nestleder og flere komiteledere. Dessverre valgte AP å prioritere egne interesser over det overordnede målet med den rødgrønne agendaen og politikken. AP informerte sent på kvelden at de trakk seg fra forhandlingene, og morgenen etter fikk vi vite at AP hadde valgt å søke samarbeid med Høyre for å få de posisjonene de ønsket for seg selv. 

Å begynne den nye BU-perioden med å vrake det rødgrønne samarbeidsprosjektet til fordel for et samarbeid med Høyresiden er ikke et godt utgangspunkt for et rødgrønt samarbeid i bydelen. På vegne av det rødgrønne flertallet i bydelen vår er vi dypt skuffet over at Arbeiderpartiet velger bort rødgrønt med blått.

SV, MDG og Rødts folkevalgte tar velgernes tillit på alvor og vil stå på våre politiske programmer også framover. Vi vil jobbe sammen til det beste for innbyggere og ansatte i bydelen vår. Vi vil jobbe for å fremme saker som folk i bydelen er opptatt av, ta vare på miljøet og jobbe for et godt samarbeid med bydelens innbyggere, ungdommen, lag og foreninger, frivilligheten, fagforeninger og tillitsvalgte. 

Hilsen de folkevalgte BU representantene fra Miljøpartiet de grønne, Rødt og Sosialistisk Venstreparti i Søndre Nordstrand