Hvorfor skal vi bruke penger på kultur, når du ikke har penger til middag?

Publisert av: cato.ellingsen Publisert: 03. september 2023
Oppdatert: 03. september 2023
Lesetid: ca. 3 min
Bilde med teksten: Kultur er et samfunnsgode

Vi trenger en økt satsning på kulturtilbud i hele sin bredde i Søndre Nordstrand. Først og fremst må dette gjøres ved å støtte opp under det fantastiske frivillige engasjementet som finnes i bydelen. For å få dette til må politikken ha økt fokus på møteplasser og kulturarenaer. 

Det er dyrtid. Mange opplever hverdagen som mer økonomisk utfordrende enn før. De som har minst fra før, får det verst. Vi vet at folk i Søndre Nordstrand er hardt rammet. Utgifter til sosialhjelp øker. Vi bor i en by som er preget av store sosiale forskjeller. Disse forskjellene er ekstra problematiske i en tid der den enkeltes utgifter øker. Mange bor trangt, vokser opp og lever i fattigdom. Fattigdom handler om mangel på penger og fører med seg utenforskap. Mangel på deltakelse, muligheter og medborgerskap. 

Kulturen, i hele sin bredde, bidrar kanskje ikke til mer penger og mat på bordet, men den bidrar nettopp til deltakelse, muligheter og medborgerskap. Kunst- og kulturopplevelser er ofte det første som velges bort når økonomien blir stram, og dette bidrar til å forsterke ulikhetene i byen vår. En viktig oppgave for oss politikere de neste 4 årene er å sørge for at alle i vår bydel får mulighet til å delta og nyte kunst og kulturtilbud nært der de bor. Bydel Søndre Nordstrand skal romme hele livet. 

Hvert år er det festivaler i de enkelte bydelene. Vær stolt på Holmlia, Mortensrudfestivalen, festivalen på Bjørndal og Dalens dal på Prinsdal viser med all mulig tydelighet den kraften det ligger i det frivillige arbeidet i Søndre Nordstrand. Politikken skal ikke styre kulturen, men legge til rette for engasjement og utvikling. 

En viktig satsning for SV i byråd har vært den fantastiske utviklingen av bibliotekene i hele byen, som nå også Søndre Nordstrand tar del i. Vi utvikler også kulturskolen, og på Mortensrud kommer det nesten 2000 nye kulturskoleplasser. Her kommer det en kulturstasjon som vil være et senter for kulturutvikling, som blir bra for hele Søndre Nordstrand. Vi skal bidra til å utvikle kulturen videre utover disse viktige satsningene. 

På Bjørndal er det stor mangel på møteplasser. Her må vi styrke dialogen med befolkningen slik at vi får utviklet planer for delbydelen for hvordan den skal utvikle seg i årene som kommer. Her må kulturen få en viktig plass. 

Holmlia Yacht Club svingte på gamle Jams på Holmlia senter

På Holmlia har det de siste årene utviklet seg et fantastisk spennende miljø rundt Holmlia Kulturhavn og Holmlia Yacht Club. Deres arbeid har synligjort for alvor det SV i bydelen har jobbet for i flere tiår; behovet for en felles kulturscene der en kan samle ulike kulturutrykk på ett sted. Der en kan gi muligheter for profesjonelle kunstnere og tilbud til alle deler av befolkningen. Styrken i dette arbeidet må vi som politikere nå bruke for å realisere en kulturarena på Holmlia både på kort og lang sikt. 

Torsdag til lørdag arrangerte Holmlia kulturhavn en mini festival på gamle Jams på Holmlia senter. I kulturdebatten, som jeg selv deltok i, var det tverrpolitisk enighet om at kampen for en kulturarena er noe vi skal ta sammen. Jeg mener det er kulturen selv som må konkretisere hva som skal til, og så må politikken sammen med kulturen ta kampen for dette opp mot sentrale politikere både i hovedstaden og i nasjonalt. Utvikling av Søndre Nordstrand må i mye større grad enn tidligere engasjere nasjonale politikere. 

Lørdag kveld på gamle jams var for meg minneverdig, da jeg for første gang hørte Holmlia Yacht Club spille. Sammen med lokale blåsere og gjestevokalister svingte det i et stappfullt lokale. Dette må vi selvsagt ha mer av. Signalene fra mitt parti, nedfelt i våre program både lokalt og for hele byen er tydelige. Vi skal fortsette arbeidet med kulturarenaer i bydelene som ikke har dette i dag, vi skal utarbeide en kulturbehovsplan som skal undersøke lokalitetsbehovet til kulturlivet i Oslo og vi skal jobbe for at det bygges en større kulturarena i bydelen.

Kampen mot fattigdom og økonomiske forskjeller tar vi hver dag på en rekke ulike måter. Det er ingen motsetning mellom kampen for at alle skal ha mat på bordet og for at alle skal ha mulighet til å nyte og utøve kunst- og kultur. Det henger sammen. Et styrket kulturtilbud i Søndre Nordstrand er viktig for å motvirke forskjellsoslo. Sammen, og bare sammen, skal vi få til dette. 

Cato Brunvand Ellingsen, førstekandidat Søndre Nordstrand SV