Ulikhet i helse – et politisk ansvar

Publisert av: cato.ellingsen Publisert: 30. juli 2023
Oppdatert: 30. juli 2023
Lesetid: ca. 2 min
Lucy foran SV telt

Det er en sammenheng mellom folkehelseutfordringer og sosial ulikhet, og det rammer særlig områder som Søndre Nordstrand. Blant annet er diabetes og fedme et stadig økende problem både globalt og i Norge, og jeg ønsker å rette oppmerksomheten mot disse utfordringene i vår bydel. 

Undersøkelser viser en sammenheng mellom utdanningsnivå og forekomsten av helseproblemer. Personer med høyere utdanning har ofte bedre økonomi og helse. Dessverre kommer vår bydel dårlig ut i flere undersøkelser knyttet til disse områdene. 

Mitt fokus er rettet mot trivsel og helse blant innbyggerne i vår bydel, hvor vi erkjenner at god helse ikke bare handler om fysisk aktivitet og et balansert kosthold. Det omfatter også viktigheten av å leve meningsfulle liv, opprettholde nære relasjoner og oppleve tilhørighet. I Søndre Nordstrand er dette særlig viktig, da vi ligger lavt på skalaen når det gjelder utdanning, inntekt og andre faktorer som ofte er viktige. Som politikere må vi derfor arbeide hardt for å bedre situasjonen. Vi må gjøre alt vi kan for å utjevne ulikhetene i byen og oppnå likestilling med andre bydeler.

Søndre Nordstrand har også en høy andel innbyggere med innvandrerbakgrunn, og data viser at i tillegg til diabetes og fedme, lider flere innvandrere enn nordmenn av dårlig tannhelse, feilernæring, spesielt jern- og vitamin D-mangel, samt depresjon. For å kunne håndtere disse problemene må bydelen ha tilstrekkelig antall kliniske ernæringsfysiologer. I tillegg er det like viktig å finne en effektiv måte å komme i kontakt med dem på. Mange med lav utdanning og eller språkutfordringer har vanskeligheter med å orientere seg i den digitale verden, og det må finnes en måte å tilby helsetjenester og helsesjekk til alle. Dette kan gjøres gjennom fastlegebesøk når man blir syk, eller ved å innkalle til regelmessige helsesjekker. 

Det kan være flere måter å nå målet om en god helse for alle, men én ting er sikkert: Vi må gjøre mer for å hjelpe de mest sårbare blant oss.

Dette innlegget er skrevet av Lucy Mukuria, 4. kandidat for Søndre Nordstrand SV. Les mer om henne her.