Ung og i jobb

Publisert av: cato.ellingsen Publisert: 15. juli 2023
Oppdatert: 15. juli 2023
Lesetid: ca. 3 min
Bilde av sommer i Hvervenbukta

Her om dagen fikk min datter sitt første jobbavslag. Hun er snart 16 og hadde søkt om jobb i bydelens sommerjobbprogram. Av 800 søkere hadde bydelen jobb til omlag 400. Selv om det jo er litt trist at datteren min må stelle huset (vel, vi får se) eller henge på Hvervenbukta (bilde) i stedet for å jobbe i barnehage eller sykkelverksted, så er dette egentlig beviset på en strålende suksess.  

Noe av det fineste det rød-grønne byrådet har gjort de siste årene er et program for sommerjobber til ungdom. Mange hundre ungdom har de siste årene fått jobb på en rekke ulike arbeidsplasser noen uker om sommeren. Sønnen min har vasket og fikset sykler, datteren min har jobbet i barnehage (ja da, kjønnsrollene, jeg vet). 

Denne muligheten, særlig i levekårsutsatte områder som vi har her i Søndre Nordstrand og andre steder i Oslo, er både fin for den enkelte og for samfunnet. Arbeidserfaringen de tilegner seg disse sommerukene er viktig for videre deltakelse i arbeidslivet. Pengene de tjener gir muligheter som de ikke får på annen måte. Ja, kanskje bortsett fra å være løpegutter (eller jenter) mellom Mortensrud og Bjørndal for folk vi ikke ønsker at de skal være løpegutter (eller jenter) for. 

Er det en ting vi vet fungerer mot fattigdom så er det penger. Derfor er sommerjobber for unge i levekårsutsatte områder helt avgjørende for å motvirke utenforskap og fattigdom. Det gir ulike mennesker like muligheter. 

Jeg gleder meg, som politiker, til å utvikle dette videre i årene som kommer. Vi må sikre at flere enn halvparten av søkerne får jobb. Vi må også utvide dette til noe mer enn sommerjobber. Det er ingenting i veien for at kommunen kan formidle jobb til ungdom i kommunen og samarbeidende bedrifter gjennom hele året. Vi er allerede i gang med dette. Min datter jobbet i samme barnehage i høstferien som hun jobbet i forrige sommer. 

At unge kommer i jobb tidlig i livet er avgjørende viktig for det videre løpet i arbeidslivet. Slik kan vi også tenke med andre grupper som står i randsonen av arbeidslivet i dag. Det må eksempelvis være en selvfølge at unge med funksjonshindringer er inkludert i sommerjobbprogrammet. Alt for mange med funksjonshindringer står i dag utenfor arbeidslivet gjennom hele livet. Det er ikke bare problematisk for den enkelte , men også for hele samfunnet. 

Det samme gjelder minoritetskvinner. Her i Søndre Nordstrand er det alt for mange som aldri kommer seg inn i arbeidslivet. Det er det først og fremst arbeidslivet som skal ta ansvar for. På lignende måte som vi har gjort med ungdomsjobbene, kan vi sørge for at minoritetskvinner får arbeidserfaring som kan føre til varig tilknytning til arbeidslivet. Det er vi, samfunnet og politikken, som må ta ansvar. Det er bra for folk og for samfunn. 

Selv om vi i dag har lav arbeidsledighet er det avgjørende viktig med en proaktiv politikk for å motvirke utenforskap og fattigdom. Arbeid er helt avgjørende. Min datter fikk svært god arbeidserfaring i fjor sommer. Nå må vi sikre at enda flere får det neste sommer. 

Cato Brunvand Ellingsen, Førstekandidat Søndre Nordstrand SV, Vararepresentant Stortinget, Pappa