Guro Gravem Johansen

Jeg er 50 år, jazzsanger og førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved Norges Musikkhøgskole. Jeg har bodd i Søndre Nordstrand siden 2000, og engasjert meg i lokalpolitikken der jeg i en periode har representert SV i Bydelsutvalget og sittet i diverse komitéer. Her har jeg hatt en særlig interesse for barn og unges oppvekstsvilkår med vekt på kulturelle tilbud. Jeg er og har vært en aktiv aktør i kulturlivet i bydelen gjennom å drive kor for barn, ungdom og voksne i 15 år, og har opp gjennom årene produsert en rekke konserter med samarbeid mellom kor, korps, strykeorkester og profesjonelle musikere fra bydelen. Til daglig jobber jeg med musikklærerutdanning og forskning innen musikkpedagogikk, og er hovedredaktør for Nordens fremste forskningstidsskrift på dette feltet. 

Guro stiller som nummer 10 på valglisten ved valget høsten 2023.